Ohio at Miami
@ Oxford, Ohio (Millett Hall)
10/5/2018 at 7:02 pm

Final 1 2 3 4 5 Score
Ohio (8-10; 3-2 MAC) 22 25 19 25 9 2
Miami (Ohio) (12-5; 4-1 MAC) 25 21 25 18 15 3
Set: 1st  |  2nd  |  3rd  |  4th  |  5th
OHIO -- 1st -- MIAMI
  MIAMI starters: KUKOC, Stela; PAYNE, Margaret; STEWART, Haley; HARPER, Gaby; SEAMAN, Morgan; RIEMERSMA, Sophie; libero DAUCH, Lindsay.  
  OHIO starters: NELSON, Katie; STEPHENS, Lizzie; JANUSZEWSKI, Sara; GIACOMAZZI, Vera; KOSIOREK, Jaime; JIMERSON, Tia; libero REIHING, Macy.  
[SEAMAN, Morgan] Attack error by KOSIOREK, Jaime (block by STEWART, Haley; PAYNE, Margaret). Point MIAMI 0-1
[SEAMAN, Morgan] Kill by HARPER, Gaby (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 0-2
1-2 [SEAMAN, Morgan] Kill by KOSIOREK, Jaime (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
[KOSIOREK, Jaime] Service error. Point MIAMI 1-3
2-3 [HARPER, Gaby] Kill by NELSON, Katie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
[JIMERSON, Tia] Attack error by KOSIOREK, Jaime. Point MIAMI 2-4
3-4 [DAUCH, Lindsay] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  OHIO subs: HOWE, Meredith.  
[HOWE, Meredith] Kill by RIEMERSMA, Sophie (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 3-5
  MIAMI subs: COMERFORD, Louise; JEMISON, Corinne.  
[COMERFORD, Louise] Kill by RIEMERSMA, Sophie (from COMERFORD, Louise). Point MIAMI 3-6
  OHIO subs: VAUGHN, Allyson.  
4-6 [COMERFORD, Louise] Service error. Point OHIO
  OHIO subs: KOSIOREK, Jaime.  
[STEPHENS, Lizzie] Service error. Point MIAMI 4-7
[RIEMERSMA, Sophie] Kill by JEMISON, Corinne (from COMERFORD, Louise). Point MIAMI 4-8
5-8 [RIEMERSMA, Sophie] Service error. Point OHIO
6-8 [REIHING, Macy] Ball handling error by COMERFORD, Louise. Point OHIO
[REIHING, Macy] Kill by JEMISON, Corinne (from COMERFORD, Louise). Point MIAMI 6-9
7-9 [KUKOC, Stela] Kill by KOSIOREK, Jaime (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  OHIO subs: NELSON, Katie.  
[GIACOMAZZI, Vera] Service error. Point MIAMI 7-10
  MIAMI subs: SEAMAN, Morgan; PAYNE, Margaret.  
8-10 [SEAMAN, Morgan] Attack error by HARPER, Gaby (block by NELSON, Katie). Point OHIO
9-10 [KOSIOREK, Jaime] Kill by STEPHENS, Lizzie (from JIMERSON, Tia). Point OHIO
[KOSIOREK, Jaime] Kill by HARPER, Gaby (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 9-11
  OHIO subs: VAUGHN, Allyson.  
10-11 [HARPER, Gaby] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
[JIMERSON, Tia] Kill by PAYNE, Margaret (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 10-12
[DAUCH, Lindsay] Service ace (VAUGHN, Allyson). Point MIAMI 10-13
[DAUCH, Lindsay] Kill by SEAMAN, Morgan (from DAUCH, Lindsay). Point MIAMI 10-14
11-14 [DAUCH, Lindsay] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  OHIO subs: HOWE, Meredith.  
12-14 [HOWE, Meredith] Kill by STEPHENS, Lizzie (from REIHING, Macy). Point OHIO
13-14 [HOWE, Meredith] Attack error by PAYNE, Margaret. Point OHIO
[HOWE, Meredith] Service error. Point MIAMI 13-15
  MIAMI subs: COMERFORD, Louise; JEMISON, Corinne.  
14-15 [COMERFORD, Louise] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  OHIO subs: KOSIOREK, Jaime.  
15-15 [STEPHENS, Lizzie] Kill by KOSIOREK, Jaime (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
[STEPHENS, Lizzie] Service error. Point MIAMI 15-16
[RIEMERSMA, Sophie] Attack error by JANUSZEWSKI, Sara. Point MIAMI 15-17
16-17 [RIEMERSMA, Sophie] Ball handling error by COMERFORD, Louise. Point OHIO
[REIHING, Macy] Service error. Point MIAMI 16-18
17-18 [KUKOC, Stela] Kill by JIMERSON, Tia (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  OHIO subs: NELSON, Katie.  
[GIACOMAZZI, Vera] Service error. Point MIAMI 17-19
  MIAMI subs: SEAMAN, Morgan; PAYNE, Margaret.  
18-19 [SEAMAN, Morgan] Attack error by PAYNE, Margaret (block by JIMERSON, Tia; NELSON, Katie). Point OHIO
19-19 [KOSIOREK, Jaime] Attack error by HARPER, Gaby. Point OHIO
[KOSIOREK, Jaime] Kill by HARPER, Gaby (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 19-20
  OHIO subs: VAUGHN, Allyson.  
20-20 [HARPER, Gaby] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
[JIMERSON, Tia] Kill by PAYNE, Margaret (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 20-21
[DAUCH, Lindsay] Kill by KUKOC, Stela (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 20-22
  Timeout Ohio.  
21-22 [DAUCH, Lindsay] Kill by JANUSZEWSKI, Sara (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
[HOWE, Meredith] Kill by KUKOC, Stela (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 21-23
  MIAMI subs: COMERFORD, Louise; JEMISON, Corinne.  
[COMERFORD, Louise] Ball handling error by GIACOMAZZI, Vera. Point MIAMI 21-24
22-24 [COMERFORD, Louise] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  OHIO subs: KOSIOREK, Jaime.  
  Timeout Miami.  
[STEPHENS, Lizzie] Service error. Point MIAMI 22-25
back to top
OHIO -- 2nd -- MIAMI
  MIAMI starters: HARPER, Gaby; PAYNE, Margaret; KUKOC, Stela; STEWART, Haley; SEAMAN, Morgan; RIEMERSMA, Sophie; libero DAUCH, Lindsay.  
  OHIO starters: STEPHENS, Lizzie; JANUSZEWSKI, Sara; NELSON, Katie; GIACOMAZZI, Vera; JIMERSON, Tia; KOSIOREK, Jaime; libero REIHING, Macy.  
[GIACOMAZZI, Vera] Kill by STEWART, Haley (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 0-1
[HARPER, Gaby] Kill by RIEMERSMA, Sophie (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 0-2
1-2 [HARPER, Gaby] Kill by KOSIOREK, Jaime (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
2-2 [KOSIOREK, Jaime] Attack error by RIEMERSMA, Sophie (block by NELSON, Katie). Point OHIO
3-2 [KOSIOREK, Jaime] Kill by NELSON, Katie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
[KOSIOREK, Jaime] Kill by RIEMERSMA, Sophie (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 3-3
  OHIO subs: VAUGHN, Allyson.  
[DAUCH, Lindsay] Attack error by JIMERSON, Tia. Point MIAMI 3-4
4-4 [DAUCH, Lindsay] Attack error by PAYNE, Margaret. Point OHIO
[JIMERSON, Tia] Kill by KUKOC, Stela (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 4-5
  MIAMI subs: COMERFORD, Louise; JEMISON, Corinne.  
[COMERFORD, Louise] Service ace (STEPHENS, Lizzie). Point MIAMI 4-6
5-6 [COMERFORD, Louise] Kill by NELSON, Katie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  OHIO subs: HOWE, Meredith.  
6-6 [HOWE, Meredith] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
[HOWE, Meredith] Kill by RIEMERSMA, Sophie (from COMERFORD, Louise). Point MIAMI 6-7
7-7 [RIEMERSMA, Sophie] Attack error by JEMISON, Corinne. Point OHIO
  OHIO subs: KOSIOREK, Jaime.  
[STEPHENS, Lizzie] Service error. Point MIAMI 7-8
8-8 [KUKOC, Stela] Service error. Point OHIO
[REIHING, Macy] Attack error by JIMERSON, Tia. Point MIAMI 8-9
  MIAMI subs: SEAMAN, Morgan; PAYNE, Margaret.  
9-9 [SEAMAN, Morgan] Kill by KOSIOREK, Jaime (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  OHIO subs: NELSON, Katie.  
10-9 [GIACOMAZZI, Vera] Kill by NELSON, Katie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
[GIACOMAZZI, Vera] Kill by HARPER, Gaby (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 10-10
[HARPER, Gaby] Attack error by NELSON, Katie (block by PAYNE, Margaret; RIEMERSMA, Sophie). Point MIAMI 10-11
11-11 [HARPER, Gaby] Kill by KOSIOREK, Jaime. Point OHIO
[KOSIOREK, Jaime] Kill by PAYNE, Margaret. Point MIAMI 11-12
  OHIO subs: VAUGHN, Allyson.  
12-12 [DAUCH, Lindsay] Kill by NELSON, Katie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
13-12 [JIMERSON, Tia] Attack error by PAYNE, Margaret. Point OHIO
[JIMERSON, Tia] Kill by PAYNE, Margaret (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 13-13
  MIAMI subs: COMERFORD, Louise; JEMISON, Corinne.  
14-13 [COMERFORD, Louise] Kill by JANUSZEWSKI, Sara (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
Point MIAMI 14-14
15-14 [HOWE, Meredith] Attack error by DAUCH, Lindsay. Point OHIO
16-14 [HOWE, Meredith] Bad set by COMERFORD, Louise. Point OHIO
  Timeout Miami.  
17-14 [HOWE, Meredith] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
18-14 [HOWE, Meredith] Attack error by RIEMERSMA, Sophie (block by JANUSZEWSKI, Sara; STEPHENS, Lizzie). Point OHIO
  Timeout Miami.  
  MIAMI subs: SIMONS, Courtney.  
19-14 [HOWE, Meredith] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
[HOWE, Meredith] Service error. Point MIAMI 19-15
20-15 [RIEMERSMA, Sophie] Ball handling error by DAUCH, Lindsay. Point OHIO
  OHIO subs: KOSIOREK, Jaime.  
[STEPHENS, Lizzie] Attack error by KOSIOREK, Jaime. Point MIAMI 20-16
[KUKOC, Stela] Kill by HARPER, Gaby (from COMERFORD, Louise). Point MIAMI 20-17
[KUKOC, Stela] Kill by HARPER, Gaby (from COMERFORD, Louise). Point MIAMI 20-18
  Timeout Ohio.  
[KUKOC, Stela] Kill by HARPER, Gaby (from COMERFORD, Louise). Point MIAMI 20-19
21-19 [KUKOC, Stela] Service error. Point OHIO
22-19 [REIHING, Macy] Service ace (KUKOC, Stela). Point OHIO
[REIHING, Macy] Kill by SIMONS, Courtney (from COMERFORD, Louise). Point MIAMI 22-20
  MIAMI subs: SEAMAN, Morgan; PAYNE, Margaret.  
[SEAMAN, Morgan] Kill by HARPER, Gaby (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 22-21
23-21 [SEAMAN, Morgan] Kill by KOSIOREK, Jaime (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  OHIO subs: NELSON, Katie.  
24-21 [GIACOMAZZI, Vera] Attack error by PAYNE, Margaret (block by KOSIOREK, Jaime; JIMERSON, Tia). Point OHIO
[GIACOMAZZI, Vera] Kill by HARPER, Gaby (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 24-22
25-22 [HARPER, Gaby] Kill by JIMERSON, Tia (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
back to top
OHIO -- 3rd -- MIAMI
  MIAMI starters: KUKOC, Stela; SEAMAN, Morgan; STEWART, Haley; HARPER, Gaby; PAYNE, Margaret; RIEMERSMA, Sophie; libero HUSER, Abigail.  
  OHIO starters: NELSON, Katie; JIMERSON, Tia; KOSIOREK, Jaime; GIACOMAZZI, Vera; JANUSZEWSKI, Sara; STEPHENS, Lizzie; libero REIHING, Macy.  
1-0 [SEAMAN, Morgan] Attack error by KUKOC, Stela. Point OHIO
2-0 [KOSIOREK, Jaime] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
[KOSIOREK, Jaime] Kill by HARPER, Gaby (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 2-1
  OHIO subs: VAUGHN, Allyson.  
3-1 [HARPER, Gaby] Attack error by RIEMERSMA, Sophie (block by NELSON, Katie; JIMERSON, Tia). Point OHIO
[JIMERSON, Tia] Kill by RIEMERSMA, Sophie (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 3-2
4-2 [HUSER, Abigail] Kill by NELSON, Katie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  OHIO subs: HOWE, Meredith.  
[HOWE, Meredith] Kill by RIEMERSMA, Sophie (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 4-3
  MIAMI subs: COMERFORD, Louise; SIMONS, Courtney.  
[COMERFORD, Louise] Attack error by JANUSZEWSKI, Sara. Point MIAMI 4-4
5-4 [COMERFORD, Louise] Kill by JANUSZEWSKI, Sara (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  OHIO subs: KOSIOREK, Jaime.  
[STEPHENS, Lizzie] Kill by KUKOC, Stela (from COMERFORD, Louise). Point MIAMI 5-5
[RIEMERSMA, Sophie] Kill by RIEMERSMA, Sophie (from COMERFORD, Louise). Point MIAMI 5-6
[RIEMERSMA, Sophie] Kill by KUKOC, Stela (from HUSER, Abigail). Point MIAMI 5-7
  OHIO subs: MILLER, Simone.  
6-7 [RIEMERSMA, Sophie] Service error. Point OHIO
  OHIO subs: NELSON, Katie.  
7-7 [REIHING, Macy] Attack error by HARPER, Gaby. Point OHIO
[REIHING, Macy] Kill by HARPER, Gaby (from COMERFORD, Louise). Point MIAMI 7-8
[KUKOC, Stela] Kill by HARPER, Gaby (from COMERFORD, Louise). Point MIAMI 7-9
[KUKOC, Stela] Ball handling error by GIACOMAZZI, Vera. Point MIAMI 7-10
8-10 [KUKOC, Stela] Kill by JIMERSON, Tia (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  OHIO subs: NELSON, Katie.  
[GIACOMAZZI, Vera] Kill by SIMONS, Courtney (from COMERFORD, Louise). Point MIAMI 8-11
  MIAMI subs: SEAMAN, Morgan; PAYNE, Margaret.  
[SEAMAN, Morgan] Attack error by GIACOMAZZI, Vera. Point MIAMI 8-12
[SEAMAN, Morgan] Attack error by NELSON, Katie. Point MIAMI 8-13
[SEAMAN, Morgan] Attack error by KOSIOREK, Jaime. Point MIAMI 8-14
9-14 [SEAMAN, Morgan] Kill by JIMERSON, Tia (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
[KOSIOREK, Jaime] Kill by HARPER, Gaby (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 9-15
  OHIO subs: VAUGHN, Allyson.  
[HARPER, Gaby] Kill by RIEMERSMA, Sophie (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 9-16
  Timeout Ohio.  
10-16 [HARPER, Gaby] Kill by NELSON, Katie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
[JIMERSON, Tia] Kill by RIEMERSMA, Sophie (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 10-17
11-17 [HUSER, Abigail] Service error. Point OHIO
  OHIO subs: HOWE, Meredith.  
[HOWE, Meredith] Service error. Point MIAMI 11-18
  MIAMI subs: COMERFORD, Louise; SIMONS, Courtney.  
12-18 [COMERFORD, Louise] Service error. Point OHIO
  OHIO subs: KOSIOREK, Jaime.  
13-18 [STEPHENS, Lizzie] Kill by KOSIOREK, Jaime (from STEPHENS, Lizzie). Point OHIO
[STEPHENS, Lizzie] Attack error by STEPHENS, Lizzie. Point MIAMI 13-19
14-19 [RIEMERSMA, Sophie] Kill by MILLER, Simone. Point OHIO
[REIHING, Macy] Kill by HARPER, Gaby (from COMERFORD, Louise). Point MIAMI 14-20
15-20 [KUKOC, Stela] Attack error by HARPER, Gaby. Point OHIO
  OHIO subs: NELSON, Katie.  
[GIACOMAZZI, Vera] Kill by HARPER, Gaby (from COMERFORD, Louise). Point MIAMI 15-21
  MIAMI subs: SEAMAN, Morgan; PAYNE, Margaret.  
16-21 [SEAMAN, Morgan] Kill by JIMERSON, Tia (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
17-21 [KOSIOREK, Jaime] Kill by NELSON, Katie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
18-21 [KOSIOREK, Jaime] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  Timeout Miami.  
[KOSIOREK, Jaime] Kill by HARPER, Gaby (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 18-22
  Timeout Ohio.  
19-22 [HARPER, Gaby] Kill by JIMERSON, Tia (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
[JIMERSON, Tia] Attack error by MILLER, Simone. Point MIAMI 19-23
[HUSER, Abigail] Attack error by KOSIOREK, Jaime. Point MIAMI 19-24
[HUSER, Abigail] Kill by PAYNE, Margaret (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 19-25
back to top
OHIO -- 4th -- MIAMI
  MIAMI starters: KUKOC, Stela; SEAMAN, Morgan; STEWART, Haley; HARPER, Gaby; RIEMERSMA, Sophie; PAYNE, Margaret; libero HUSER, Abigail.  
  OHIO starters: GIACOMAZZI, Vera; MILLER, Simone; STEPHENS, Lizzie; NELSON, Katie; KOSIOREK, Jaime; JIMERSON, Tia; libero REIHING, Macy.  
1-0 [GIACOMAZZI, Vera] Kill by NELSON, Katie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
[GIACOMAZZI, Vera] Kill by HARPER, Gaby (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 1-1
2-1 [HARPER, Gaby] Kill by KOSIOREK, Jaime. Point OHIO
3-1 [KOSIOREK, Jaime] Kill by NELSON, Katie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
4-1 [KOSIOREK, Jaime] Kill by MILLER, Simone (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
5-1 [KOSIOREK, Jaime] Attack error by PAYNE, Margaret. Point OHIO
6-1 [KOSIOREK, Jaime] Service ace (KUKOC, Stela). Point OHIO
  Timeout Miami.  
[KOSIOREK, Jaime] Kill by RIEMERSMA, Sophie (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 6-2
[HUSER, Abigail] Attack error by NELSON, Katie. Point MIAMI 6-3
7-3 [HUSER, Abigail] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
8-3 [MILLER, Simone] Ball handling error by SEAMAN, Morgan. Point OHIO
[MILLER, Simone] Kill by PAYNE, Margaret (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 8-4
  MIAMI subs: COMERFORD, Louise; SIMONS, Courtney.  
9-4 [COMERFORD, Louise] Kill by STEPHENS, Lizzie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  OHIO subs: HOWE, Meredith.  
10-4 [HOWE, Meredith] Ball handling error by HARPER, Gaby. Point OHIO
11-4 [HOWE, Meredith] Kill by STEPHENS, Lizzie. Point OHIO
12-4 [HOWE, Meredith] Ball handling error by COMERFORD, Louise. Point OHIO
[HOWE, Meredith] Kill by SIMONS, Courtney (from COMERFORD, Louise). Point MIAMI 12-5
[RIEMERSMA, Sophie] Attack error by STEPHENS, Lizzie (block by SIMONS, Courtney; KUKOC, Stela). Point MIAMI 12-6
13-6 [RIEMERSMA, Sophie] Kill by JIMERSON, Tia (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
14-6 [STEPHENS, Lizzie] Kill by KOSIOREK, Jaime (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
[STEPHENS, Lizzie] Kill by HARPER, Gaby (from COMERFORD, Louise). Point MIAMI 14-7
  MIAMI subs: WOJICK, Sarah.  
15-7 [KUKOC, Stela] Kill by JIMERSON, Tia (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
[REIHING, Macy] Attack error by MILLER, Simone. Point MIAMI 15-8
  MIAMI subs: SEAMAN, Morgan; PAYNE, Margaret.  
16-8 [SEAMAN, Morgan] Kill by KOSIOREK, Jaime (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  OHIO subs: NELSON, Katie.  
17-8 [GIACOMAZZI, Vera] Attack error by HARPER, Gaby. Point OHIO
[GIACOMAZZI, Vera] Kill by HARPER, Gaby. Point MIAMI 17-9
[HARPER, Gaby] Kill by RIEMERSMA, Sophie (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 17-10
[HARPER, Gaby] Kill by WOJICK, Sarah (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 17-11
[HARPER, Gaby] Kill by WOJICK, Sarah (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 17-12
  Timeout Ohio.  
18-12 [HARPER, Gaby] Kill by NELSON, Katie (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
19-12 [KOSIOREK, Jaime] Attack error by RIEMERSMA, Sophie. Point OHIO
  MIAMI subs: SCHULZE, Jennifer.  
20-12 [KOSIOREK, Jaime] Ball handling error by SCHULZE, Jennifer. Point OHIO
[KOSIOREK, Jaime] Service error. Point MIAMI 20-13
[HUSER, Abigail] Attack error by STEPHENS, Lizzie (block by RIEMERSMA, Sophie). Point MIAMI 20-14
21-14 [HUSER, Abigail] Attack error by KUKOC, Stela. Point OHIO
  Timeout Miami.  
[MILLER, Simone] Service error. Point MIAMI 21-15
  MIAMI subs: COMERFORD, Louise; SIMONS, Courtney.  
[COMERFORD, Louise] Attack error by STEPHENS, Lizzie. Point MIAMI 21-16
[COMERFORD, Louise] Attack error by STEPHENS, Lizzie (block by RIEMERSMA, Sophie). Point MIAMI 21-17
  Timeout Ohio.  
22-17 [COMERFORD, Louise] Service error. Point OHIO
  OHIO subs: HOWE, Meredith.  
23-17 [HOWE, Meredith] Attack error by KUKOC, Stela. Point OHIO
  MIAMI subs: DAIGNAULT, Taylor.  
[HOWE, Meredith] Kill by RIEMERSMA, Sophie (from COMERFORD, Louise). Point MIAMI 23-18
24-18 [RIEMERSMA, Sophie] Attack error by HARPER, Gaby (block by JIMERSON, Tia; STEPHENS, Lizzie). Point OHIO
25-18 [STEPHENS, Lizzie] Service ace (DAIGNAULT, Taylor). Point OHIO
back to top
OHIO -- 5th -- MIAMI
  MIAMI starters: PAYNE, Margaret; HARPER, Gaby; RIEMERSMA, Sophie; WOJICK, Sarah; SEAMAN, Morgan; KUKOC, Stela; libero DAUCH, Lindsay.  
  OHIO starters: STEPHENS, Lizzie; KOSIOREK, Jaime; JIMERSON, Tia; NELSON, Katie; MILLER, Simone; GIACOMAZZI, Vera; libero REIHING, Macy.  
1-0 [SEAMAN, Morgan] Ball handling error by SEAMAN, Morgan. Point OHIO
[KOSIOREK, Jaime] Attack error by STEPHENS, Lizzie. Point MIAMI 1-1
2-1 [HARPER, Gaby] Kill by MILLER, Simone. Point OHIO
3-1 [MILLER, Simone] Attack error by WOJICK, Sarah (block by STEPHENS, Lizzie). Point OHIO
4-1 [MILLER, Simone] Attack error by PAYNE, Margaret (block by JIMERSON, Tia; STEPHENS, Lizzie). Point OHIO
[MILLER, Simone] Kill by RIEMERSMA, Sophie (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 4-2
[DAUCH, Lindsay] Attack error by JIMERSON, Tia. Point MIAMI 4-3
5-3 [DAUCH, Lindsay] Kill by JIMERSON, Tia (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
  OHIO subs: HOWE, Meredith.  
[HOWE, Meredith] Kill by PAYNE, Margaret (from SEAMAN, Morgan). Point MIAMI 5-4
  MIAMI subs: COMERFORD, Louise; SIMONS, Courtney.  
[COMERFORD, Louise] Attack error by GIACOMAZZI, Vera. Point MIAMI 5-5
6-5 [COMERFORD, Louise] Service error. Point OHIO
7-5 [STEPHENS, Lizzie] Kill by KOSIOREK, Jaime. Point OHIO
[STEPHENS, Lizzie] Kill by RIEMERSMA, Sophie (from COMERFORD, Louise). Point MIAMI 7-6
[RIEMERSMA, Sophie] Attack error by JIMERSON, Tia. Point MIAMI 7-7
[RIEMERSMA, Sophie] Attack error by KOSIOREK, Jaime. Point MIAMI 7-8
[RIEMERSMA, Sophie] Kill by HARPER, Gaby (from COMERFORD, Louise). Point MIAMI 7-9
  Timeout Ohio.  
[RIEMERSMA, Sophie] Kill by KUKOC, Stela (from COMERFORD, Louise). Point MIAMI 7-10
[RIEMERSMA, Sophie] Service ace (HOWE, Meredith). Point MIAMI 7-11
  Timeout Ohio.  
[RIEMERSMA, Sophie] Kill by HARPER, Gaby (from DAUCH, Lindsay). Point MIAMI 7-12
8-12 [RIEMERSMA, Sophie] Kill by KOSIOREK, Jaime (from GIACOMAZZI, Vera). Point OHIO
9-12 [REIHING, Macy] Attack error by KUKOC, Stela. Point OHIO
  Timeout Miami.  
[REIHING, Macy] Kill by HARPER, Gaby (from COMERFORD, Louise), block error by GIACOMAZZI, Vera. Point MIAMI 9-13
[KUKOC, Stela] Attack error by KOSIOREK, Jaime (block by SIMONS, Courtney; WOJICK, Sarah). Point MIAMI 9-14
  OHIO subs: JANUSZEWSKI, Sara.  
[KUKOC, Stela] Attack error by KOSIOREK, Jaime. Point MIAMI 9-15
back to top