OHIO at Akron - Akron, Ohio
11/14/2017 - 7:05 PM
Ohio
34
Akron
37
Scoring 1 2 3 4 Final
Ohio (8-3) 14 10 3 7 34
Akron (6-5) 10 20 0 7 37
Akron, Ohio | InfoCision Stadium
Team QTR Start Poss. Began Plays Yards Result
Akron 1 15:00 01:22 OHIO25 3 8 PUNT
Ohio 1 13:38 00:42 OHIO24 2 76 TD
Akron 1 12:50 07:05 OHIO23 15 75 FG
Ohio 1 05:38 00:41 OHIO43 2 25 INT
Akron 1 04:57 00:44 AKRON26 4 26 TD
Ohio 1 04:06 02:34 OHIO43 6 57 TD
Akron 1 01:27 01:18 OHIO08 3 8 PUNT
Ohio 1 00:09 00:15 AKRON06 2 6 TD
Akron 2 14:48 01:17 OHIO24 3 7 PUNT
Ohio 2 13:31 02:08 OHIO30 3 0 PUNT
Akron 2 11:23 00:20 OHIO29 1 71 TD
Ohio 2 11:12 00:09 OHIO23 0 0 FUMB
Akron 2 11:03 00:07 AKRON23 1 23 TD
Ohio 2 10:56 04:42 OHIO25 11 74 FG
Akron 2 06:08 01:07 OHIO23 3 77 TD
Ohio 2 05:01 01:06 OHIO25 3 9 PUNT
Akron 2 03:55 02:58 OHIO22 8 39 PUNT
Ohio 2 00:57 00:57 OHIO20 7 38 HALF
Ohio 3 14:52 01:38 OHIO25 3 18 PUNT
Akron 3 13:14 05:06 OHIO23 10 36 PUNT
Ohio 3 08:08 04:51 OHIO13 8 58 FG
Akron 3 03:12 01:39 OHIO23 3 8 PUNT
Ohio 3 01:33 01:15 OHIO22 3 8 PUNT
Akron 3 00:18 00:44 OHIO35 3 9 PUNT
Ohio 4 14:34 01:00 OHIO29 3 18 INT
Akron 4 13:34 02:04 AKRON24 5 24 TD
Ohio 4 11:26 05:28 OHIO29 11 71 TD
Akron 4 05:53 01:09 OHIO08 3 -2 PUNT
Ohio 4 04:44 02:03 OHIO44 4 6 DOWNS
Akron 4 02:41 02:41 OHIO50 6 -4 HALF